Firma Usługowo-Handlowa „CHROMSYSTEM” Grzegorz Bassara realizuje projekt pn. „Wdrożenie i zastosowanie innowacyjnych maszyn do obróbki powierzchni chromoniklowych pozwalającej uzyskać efekt poleru lub satyny.”, nr POIR.02.03.01-18-0075/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest wsparcie Wnioskodawcy za pomocą usług doradczych w skutecznym wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej (nowej usługi obróbki profili i rur dających końcowy efekt poleru lub satyny) oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (maszyn umożliwiających automatyczną obróbkę profili i rur chromoniklowych w celu nadania im efektu poleru i satyny).

 

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowego procesu (automatyczny proces polerowania i szlifowania profili oraz rur chromoniklowych) oraz wprowadzeniu na rynek nowego produktu (usługi – wykańczanie powierzchni profili kwadratowych, prostokątnych i rur na poler lub satynę). Realizacja projektu dzięki wprowadzeniu innowacji produktowej i procesowej przyczyni się do: wprowadzenia do oferty firmy usługi, której nie ma żadna firma na rynku (innowacja produktowa w skali kraju), zwiększenia konkurencyjności i potencjału firmy w możliwościach realizacji innych innowacyjnych projektów, zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, nawiązania współpracy z firmami zagranicznymi. Uzasadnieniem wdrożenia innowacji będzie świadczenie pionierskiej usługi w skali kraju w firmie Wnioskodawcy. Zakup środków trwałych w postaci maszyn jest niezbędny w celu realizacji projektu i uzyskania zakładanych rezultatów.

 

Wartość projektu:

975 176,00 zł

Wartość dofinansowania:

539 840,00 zł

Planowany okres realizacji projektu:

01.03.2019 – 29.02.2020

 

Żyraków 207b, 39-204 Żyraków

T: 14 681 98 24, M: 667 838 385

chromsystem@interia.pl

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

© 2014 chromsystem.pl.  Wszelkie prawa zastrzeżone - grupagrafika.pl