Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Bassara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Usługowo-Handlowa CHROMSYSTEM”  z siedzibą w Żyraków 207b, 39-204 Żyraków.

 

 

 

I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu jej wykonania. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 

 

2. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.

 

 

 

II. Odbiorcy danych osobowych

 

 

 

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy przewozowe, ochroniarskie, oraz instytucje państwowe którym to jesteśmy zobowiązani przekazywać Państwa dane na podstawie obowiązującego prawa np. Urzędu Skarbowe.

 

 

 

2. W przypadku kontaktowania się z nami przez stronę internetową odbiorcą Państwa danych będzie również hostingodawca.

 

 

 

1. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 

 

 

1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia.

 

 

 

2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

 

 

 

IV Prawa osoby której dane dotyczą

 

 

 

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email chromsystem@interia.pl

 

 

2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

V Konsekwencje niepodania danych

 

 

 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz w przypadku wypełnienia formularza na stronie internetowej – odpowiedniego kontaktu z Państwem. W razie niepodania danych osobowych zarówno umowa jak i kontakt niestety nie będą mogły być realizowane.

 

 

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będziemy mogli przesyłać do Państwa naszej oferty.

 

 

 

VI Profilowanie

 

 

 

1. Państwa dane osobowe nie są w żaden sposób przez nas profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

Żyraków 207b, 39-204 Żyraków

T: 14 681 98 24, M: 667 838 385

chromsystem@interia.pl

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

© 2014 chromsystem.pl.  Wszelkie prawa zastrzeżone - grupagrafika.pl